ครม. อนุมัติ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ ธุรกิจโรงแรม วงเงินไม่เกิน 5 ลบ.

ครม. อนุมัติ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ ธุรกิจโรงแรม วงเงินไม่เกิน 5 ลบ.

คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ หรือเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ หรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ 1,000 รายให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันได้

โดยธนาคารออมสิน จะให้สินเชื่อโดยตรงกับผู้ประกอบการ 

วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย ที่ปีที่ 1-2 ร้อยละ 1.99 ต่อปี ปีที่ 3-7 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับ บสย. หรือ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 กันยายน 65 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด ทั้งนี้ รัฐบาลจะชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารออมสินในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีเป็นระยะเวลา 2 ปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้ ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องมีใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงแรมหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงแรมก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 63 มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด

กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ ไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันยื่นคำขอ หรือไม่มีหนี้ค้างชำระ ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Refinance)

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 โอนเมื่อไหร่ ใครได้รับบ้าง

นับถอยหลัง ! เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เตรียมโอนเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 2565 อัปเดตปฏิทินกำหนดการเงินอุดหนุนบุตร ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่นี่ ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับกำหนดการ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเดือนสิงหาคม 2565 ที่หลายคนกำลังตั้งตารอคอย วันนี้เราเลยรวบรวมรายละเอียดเรื่องการมอบเงินเยียวยาว่าจะเริ่มโอนวันไหน ทั้งในรูปแบบของ เงินเยียวยาอุดหนุนบุตร ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนอัปเดตปฏิทินการโอนเงิน เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลด้านต่าง ๆ ฉะนั้นอย่ารอช้า ไปอ่านพร้อมกันได้เลย

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 เตรียมโอนเข้าบัญชีแล้ว

อัปเดตกำหนดการโอนเงิน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง งบประมาณปี 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคม กลุ่มไหนได้รับเท่าไหร่บ้าง รวมมาให้แล้ว สามารถติดตามรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้

รัฐบาลเตรียมโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 10 สิงหาคม 2565

เงินเยียวยาที่รัฐบาลจะมอบให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 จะทยอยโอนให้กับประชาชน ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 จากกรมบัญชีกลาง ส่งตรงถึงบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบปฏิทินกำหนดการวันโอนเงินเยียวยาประจำปี ช่วงงบประมาณปี 2565 ได้ดังนี้

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนมกราคม 2565 กำหนดโอนวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กำหนดโอนวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนมีนาคม 2565 กำหนดโอนวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนเมษายน 2565 กำหนดโอนวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนพฤษภาคม 2565 กำหนดโอนวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน 2565 กำหนดโอนวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนกรกฎาคม 2565 กำหนดโอนวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนสิงหาคม 2565 กำหนดโอนวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนกันยายน 2565 กำหนดโอนวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

แกร็บกำลังดำเนินการพัฒนากระบวนการและฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้ง่ายขึ้น รวมถึงฟีเจอร์แชท (ดูได้จากภาคผนวก B)โดยเฉพาะ ในมาเลเซีย แกร็บจะผลิตพจนานุกรมสัญลักษณ์เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในการสื่อสารกับชุมชนคนหูหนวกผ่านทางวิดเจ็ตในแอปพลิเคชันแกร็บรวมถึงการอบรมรายเดือนแก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการช่วยผู้โดยสารที่มีความพิการ

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า